DEATH STRANDING

DEATH STRANDING

จุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายในโลกอนาคต ที่โลกนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่า Death Stranding เมื่อคนตายยังคงยึดโยงอยู่กับโลกของคนเป็น ทำให้พวกเขากลับมาในรูปของ BT หรือ Beached Things ที่พวกมันถูกเรียกว่า สิ่งที่ถูกซัดมาอยู่บนชายหาด เพราะในปรากฏการณ์ เดธสแตรนดิง ทำให้มนุษย์ได้รู้ถึงการมีอยู่ของ Beach หรือ ชายหาด ที่เป็นมิติทับซ้อนในจิตของมนุษย์ทุกคน

DEATH STRANDING

โดยปกติเมื่อมนุษย์สิ้นลม วิญญาณของเราจะผ่านไปยังจุดกึ่งกลางที่เป็นเหมือนโลกใต้น้ำในมหาสมุทร ที่ได้มีการผุดขึ้นมากลางชายหาดก่อนที่จะผ่านเข้าไปสู่ยังโลกหลังความตาย ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ เดธสแตรนดิง แต่แล้วมันกลับไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อเหล่าวิญญาณที่ผ่านไปถึงยังบริเวณชายหาดนี้นั้น กลับยงัมีพันธะ ซึ่งมันทำให้พวกเหล่าวิญญาณนี้นั้น พยายามกลับเข้ามาในโลกของคนเป็น และ นี่นั้น

DEATH STRANDING

จึงเป็นที่มาของ Beached Things เพราะพวกมันนั้น เป็นสิ่งที่ผุดออกมาจากชายหาดโลกวิญญาณ และ ถ้าเกิดว่า Beached Things นี้นั้น ได้ไปสัมผัสกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นแล้วละก็ จะก่อให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงเกิดขึ้นที่เรียกว่า Voidout นั่นเอง ซึ่งการเกิด Voidout นี้นั้น จะเกิดขึ้นไปทั่วทั้งโลก

ซึ่งมันได้สร้างความเสียหายให้กับเหล่ามวลมนุษย์จนใกล้ถึงกาญสูญพันธุ์ และ ถึงแม้ว่าอเมริกานั้น จะล่มสลาย แต่ก็ยังคงรวมอยู่ได้แบบหลวม ๆ ซึ่งแต่ละเมืองที่เมื่อก่อนนั้น เคยเชื่อมต่อกันอยู่ แต่บัดนี้นั้น ได้ถูกแยกออกจากกันไปเสียแล้ว และ ได้ถูกเรียกว่า UCA ที่มันไม่ใช่การรวมกันของมลรัฐในแบบเดิมอีกต่อไปนั่นเอง

DEATH STRANDING

ซึ่งหลังจากการเกิด เดธสแตรนดิง ในครั้งนี้นั้น มันก่อให้เกิดปรากฏการณ์หลาย ๆ อย่างนั้นตามมาอีกมากมาย ที่ไม่ว่าจะเป็น การค้นพบกับแร่ธาตุชนิดใหม่ ๆ ที่เรียกว่า Chiralium อีกทั่งการเกิดฝนที่ได้เปลี่ยนแปงห้วงเวลาของเหล่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่า Timefall

ซึ่งสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ตามที่ได้สัมผัสกับฝนโดยตรงนั้น จะถูกเร่งอายุไขให้แก่ลงอย่างรวดเร็ว และ มันก็มาพร้อมกับการปรากฏตัวของ BT ที่มักจะโผล่ออกมาในเขตที่เกิด Timefall อีกด้วยนั่นเอง

DEATH STRANDING

ด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้นั้น มันถึงทำให้เหล่ามนุษย์ที่เหลือรอดชีวิตเพียงน้อยนิดนี้นั้น ต้องอาศัยอยู่แต่ภายในหลุมหลบภัยที่ได้มีการแยกออกจากกันโยสิ้นเชิง และ พวกเขานั้น ก็ต้องการคนส่งของที่จะต้องค่อยทำการส่งเสบียงให้แก่พวกเขาในการดำรงชีพ และ นี่นั้น จึงเกิดเป็นอาชีพใหม่ที่อยู่ท่ามกลาหายนะในครั้งนี้ โดยมีหลายองค์กรนี้นั้นได้เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งของทำงานคู่ขนานกันไปในครั้งนี้นั่นเอง

สามารถซื้อตัวเกมได้ที่ : https://store.steampowered.com/app/1190460/DEATH_STRANDING/?l=thai

นำเสนอข้อมูลโดย : https://mednetjordan.com/